Bokföring m.m.

i Kategori: Företagsekonomi

Två sorters budget:Före du startar ett företag skapar du en budget, en resultatbudget & likviditetsbudget.

Avskrivning = Ex: en maskin köps för 50 000kr och maskinens livslängd beräknas till 5 år, dår delas den upp i en årlig kostnad/avskrivning 50 000/5 = 10 000 kr. Akskrivningen ligger alltså i det här fallet på 10 000 kr.

Periodisering innebär att omvandla inkomster & utgifter till intäkter & kostnader. 

Resultatbudget & resultat
För att beräkna resultat för en period = Intäkter (-) kostnader för perioden.
Resultatbudget är en beräkning av hur mycket kapital en verksamhet kräver, och görs upp före periodens början. Alltså resultatbudget är en planerad budget, dock är det inte säkert att resultatet blir som det man budgeterat.

Eget kapital = den summa pengar som ägaren satsat i företaget. Eget kapital räknas som en kostnad då företaget har en skuld till ägaren.

Likviditetsbudget = Överbick över in -och utbetalningar. Inbetalningarna jämförs med utbetalningarna för en period & skillnaden blir ett överskott eller underskott. Om inbetalningarna är större än utbetalningarna blir det ett överskott. Blir utbetalningarna större än inbetalningarna - underskott.

Likviditetsbudget görs månadsvis för att se till att det hela tiden finns likvida medel (dvs pengar) i företaget.
Likvida medel = Kassa, Plusgiro & Bank.

Bokföringsorder
= ett egetskrivet kvitto via en särskild blankett, en bokföringsorder.

Kvitton skall helst numreras i samband med att de sätts in i datumordning i pärm.
Nummret kallas för verifikationsnummer & används sedan när du bokför affärshändelsen.
M.h.a. numret hittar du lätt från verifikationen till bokföringen och tvärt om.

Grunduppgifter som skall finnas på en faktura (räkning)

 • Från vem: Företagets fullständiga namn, adress, momsregistreringsnummer & uppgift om innehav av F-skattsedel.
 • Ta gärna med: telefonnummer, bank - och plusgironummer.
 • Till vem: Kundens fullständiga namn & adress
 • Fakturadatum: då fakturan skapats och skrivits ut.
 • Fakturanummer: I bokföringen skall man kunna se att det skapats en faktura & man ska lätt kunna komma åt den.
 • Vad fakturan avser: den skall vara tillräkligt specifierad för varor: varubeteckning, antal & pris/st, samt datum för försäljningen. För tjänster: antal timmar & pris/ h samt när tjänsten utförts.
 • Belopp: den totala summan att betala, samt senaste betalningsdag dvs förfallodatum.
  Förfallodagen skrivs för att företaget skall kunna ta ut räta vid försenadbetalning.
 • Moms: den anges både i procent & kronor.

Huvudregel (i de flesta fall) Faktureringsmetod
 • Bokför faktura när den kommer (efter fakturadatum) Då bokförs summan på kredit respektive debet, även momsen bokförs.
 • Bokför inbetalningen: Summan på Kredit respektive debet.

Faktureringsrutin
 • Original + 2 till flera kopior skrivs ut.
 • Original (+möjligtvis en kopia) sänds till kund.
 • En kopia sätts in i pärmen: verifikationer
 • En annan kopia sätts in i pärmen: Obetalda fakturor
 • Ytterliggare en kopia kan sättas in i pärm tillsammans med dina egna underlag & beräkningar.

När betalningen från kund kommer

 • Antecknas det på fakturakopian & flyttar över den till betalda fakturor.
 • Du noterar vilka som inte har betalat! Sena inbetalningar innebär förlorade ränteintäkter för företaget.
 • Du kan sända ut en betalningspåminnelse senast 10 dagar efter förfallodagen.
 • Om kunden inte betalat efter första påminnelsen måste du vidta åtgärder för undvika kundförluster.

Konto = för att få ett ordnat system i bokföringen används olika konton. Samma slags affärshändelse skal samlas på ett ställe - ett konto. Varje konto har ett nummer & namn. Ex: 6100 kontorsmateriel och trycksaker. 

Dubbel bokföring
Den dubbla bokföringen är självkontrollerande dvs. du ska alltid bokföra ett lika stort belopp i debet som i kredit, fördelat på ett eller flera konton.

Grundbokföring & Huvudbokföring
Att bokföra innebär att du noterar affärshändelserna dag för dag på sådant sätt att de kan presenteras dels i den ordningen de har registrerats (grundbokföring) & dels i systematisk ordning (huvudbokföring).

Faktureringsmetod

 • Inkommande fakturor bokför du som en skuld den dag de anländer.
 • Utgående fakturor bokför du som en fodran den dag de avsänds.
 • När fakturorna sedan betalats, bokförs det som en utetalning/inbetalning.
 • Motsvarande belopp förs bort från skuld - respektive fodringskontot.

Kontantmetoden
Här är det tillåtet att vänta med att bokföra med att bokföra en faktura till den dag den betalas (löpande bokföring).

Övrig påminnelse till mig själv och de som läser företag med mig..

Första provet i Företagsekonomi B är baserat på kapitel 4-13.
Bra program vi använder: Winkonto 2008.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

» Om blogginnehavaren «

Mode, design & hudvård
Mitt liv i en storslagen samling!

Asos - Sheinside - TOBI - Nelly - Boohoo - Bubbleroom - H&M - Ginatricot - Ebay

Alla mina foton är det copyright på!

"Vi ångrar aldrig det vi gjorde
utan det vi lät bli"


Translate this website

RSS 2.0