Bokföring/redovisning

i Kategori: Företagsekonomi
Bokföring: man noterar affärshändelser på olika konton.
Redovisning man ställer samman, värderar och rapporterar information om företagets resultat och ekonomiska ställning. Redovisning används även som övergripande benämning, både för arbetet och för bokslutet. Bokföringen blir då en del av redovisningen.
 
Dubbelbokföring
= noteringar av samma typ bokförs på samma plats, men på olika konton.
Uppdelningen på konton möjliggör att systematiskt notera, bearbeta och rapportera information om företagets resultat och ekonomiska stälning som efterfrågas.
 
= alla noteringar görs på två konton, alltså "dubbelt". Den dubbla bokföringen ger svar på:
1.Var kom resurserna ifrån?
2.Vart tog resurserna vägen?

T.ex kan man läsa ut om resurserna togs från kassan och gick till inköp av kontorsmaterial, om resurserna togs från kassan och gick till amortering på banklån, om resurser kom från försäljning och gick in på plusgirokonton o.s.v.
 
Debet och Kredit, konton i T-kontoform.
 
Bokföring av affärshändelser
Affärshändelser bokförs kronologist (i tidsföljd, efter hand som de inträffar) och systeatiskt (på konton).
Bokföringsunderlag kan vara en faktura, ett kvitto etc. Bokföringsunderlget är en verifikation på att affärshändelsen ägt rum.
 
Under perioden (se bild nedan) bokför man löpande 4:a typer av affärshändelser
  • Inkomster, från försäljning av varor och tjänster
  • Utgifter, för förskaffning av varor och tjänster
  • Inbetalningar
  • Utbetalningar
 För den löpande bokföringen krävs 4:a klasser av konton:
  1. Tillgångskonton
  2. Eger kapital -och skuldkonton
  3. Utgiftskonton
  4. Inkomstkonton (4-7)
 
Vid periodens slut (se bild nedan), i bokslutet, ställer man samman uppgifterna i form av en balansräkning och en resultaträkning. För detta behövs motsvarande konton s k bokslutskonton.
 
 
 
 
Löpande bokföring på konton
Den dubbla bokföringens princip: att varje affärshändelse bokförs på två olika konton,
ena kontot på debetsidan, andra kontot på kreditsidan.
 
 Överblick
» Om blogginnehavaren «

Mode, design & hudvård
Mitt liv i en storslagen samling!

Asos - Sheinside - TOBI - Nelly - Boohoo - Bubbleroom - H&M - Ginatricot - Ebay

Alla mina foton är det copyright på!

"Vi ångrar aldrig det vi gjorde
utan det vi lät bli"


Translate this website

RSS 2.0