Praktiskt bokföringsarbete m.m.

i Kategori: Företagsekonomi
Kap. 9 Kontering


T-konton kan användas vid förklaring av bokföring, men i verkliga företag har de ersatts av konteringsrutor som  stämplas direkt på en verifitkation. Dessa rutot konteras, det innebär att de konton som ska användas debiteras respektive krediteras. Konteringarna i rutorna är grund till bokföringen i grundboken, även kallad dagboken.

Genom grundboken & huvudboken uppfylls bokföringslagens krav på att affärshändelserna ska presenteras i registreringsordning & i systematisk ordning.

I nästan alla bokföringsprogram är grunden lika & utgår från menyer. Dessa kan delas in i 3 huvudgrupper: basuppgifter, registrering & rapportering.


Behandling av verifikationen i flera steg:

1. Verifikationen konteras = någon avgör vilka konton som ska användas för affärshändelsen.
Den som konterar skriver in:
 • Konton
 • Beloppet i debetrutan för de konton som skall debiteras.
 • Beloppet i kreditrutan för de konton som ska krediteras.
 • Sin signatur längst ner
2. Ansvarig på företaget ska godkänna verifikationen, attesterar verifikationen genom sin signatur.
3. Verifikationen bokförs/registreras i ett bokföringsprogram, den som bokför sätter sin signatur på stämpeln.

Syftet med alla signaturer = minska riskerna för att något ska bli fel.

Grundbokrföring & huvudbokföring
 • Verifikation = grunden för bokföring
 • Verifikationer läggs i ordning, genom att verifikationerna numreras, så att de är lätta att hitta för den som vill granska räkenskaperna.
 • Verifikationerna sorteras i nummerordning i bokföringspärmar
 • Bokföringsunderlag (verifikationer m.m.) skall arkiveras i minst 10 (7) år.
 • Bokföringslagen säger: att affärshändelser ska bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning & i systematisk ordning.
 • Att bokföra i registreringsordning, kallas för grundbokföring.
 • Den systematiska ordningen skapas genom huvudbokföring. I denna ska likartade affärshändelser sammanföras på egna konton, det innebär att vajre konto sumeras.

Bokföring i praktiken kan sammanfattas så här:
 1. Kontering av verifikationer
 2. Registrering
 3. Rapporter: Resultaträkning & balansräkning
 4. Arkivering

Menyerna i ett bokföringsprogram kan delas in i 3 huvudgrupper

1. Basuppgifter: All grunddata, ex: Företagsnamn, organisationsnr, kontaktpersoner, kontoplan & automatkonteringarav moms och annat läggs in. Automatkonteringar = om man ex registrerar en försäljning så konterar programmet automatiskt den moms som hör till försljningen.

2. Registrering: Inmatning av ingående balanser, verifikationer & transaktioner som hör till bokslutet.

3. Rapportering: Ta fram & skriva ut verifikationslistor, grundbok, huvudbok, momsrapporter, resultaträkningar & balansräkningar.


Kundreskontra & leverantörsreskontra


Reskontran finns med som delar av de flesta bokföringsprogram.
Kundreskontra = en specifikation av kundfodringarna. I denna bokförs ökningarna i debet & minskningarna i kredit. Kundfodringarna minskar när man fått betalningarna.


Kundnummret ofta kopplat till kundreskontran

Vid kundinbetalning av en faktura, läses betalningsaviet av och kundnummer/fakturanummer, belopp & datum skrivs i bokföringsprogrammet. Då registreras automatiskt betalningen i kundreskontran & i grundbokföringen.

Summan av saldona i kundreskontran skall vara lika med saldot på kontot 1510 Kundfodringar ( eftersom samma belopp noteras på båda ställen).

PÅ samma sätt som kundreskontran är en specifikation av kundfodringarna så är leverantörsreskontran en sammanställning av leverantörsskulderna. I leverantörsreskontran bokförs ökningar av skulder i kredit & minskningar i debet. Summan av saldona ska vara densamma som saldot på konto 2440 Leverantörsskulder.


Årets resultat på ett eget konto

I balansräkningen = summan av Tillgångar samma som summan av eget kap. & skulder.
Det resultat som redovisas i resultaträkningen har påverkat tillgångarna & skuldernas storlek, och ingår därför i det egna kapitalet. Resultatet bokförs som en separat post, med en bokföringsorder som underlag, så att det egna kap. ökar vid vinst och minskar vid förlust. En vinst ska debiteras resultatkontot 8999 Årets resultat & krediteras balanskontot 2019 årets resultat. Kontot 2019 = del av eget kap. i enskild firma.


God redovisningssed

Idag, går det snabbt att ta fram all möjlig information från företag.
Ägare, företagsledning, anställda, sammhället ex: skatteverket för att kontrollera att företaget betalar skatter & avgifter.

Bokföringslagen säger att bokföringen skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.
God redovisningssed = benämningen på ett regelverk, en mängd olika regler, som tillsammans visar hur redovisningen ska skötas.

God redovisningssed bestäms av: lagstiftning, övergripande redovisningsprinciper, anvisningar, rekomendationer & internationell praxis. Ansvariga för utvecklandet av god redovisningssed: Bokföringsnämnden (BFN). Räkenskapsår | Bokföringsår | Kalenderår | Brutet räkenskapsår (18 månaders ram)


Kap 12. Periodisering

Utgift = när ett företag köper något
Kostnad = när varan/tjänsten förbrukats
Ack. = Ackumelerad
Ackumelerade avskrivningar = sammanlagda avskrivningar
Finnansiella anläggningstillgågnar = långsiktiga tillgångar

Kommentarer
bokföringsprogram

Bra inlägg! Bokföring kan vara lite krånligt. Men det underlättas enormt om man har ett bra bokföringsprogram. Finns lite schyssta guider man kan läsa om när man väljer program och så.

2012-03-06   21:04:53   Website: http://www.bokforingsprogram.me

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

» Om blogginnehavaren «

Mode, design & hudvård
Mitt liv i en storslagen samling!

Asos - Sheinside - TOBI - Nelly - Boohoo - Bubbleroom - H&M - Ginatricot - Ebay

Alla mina foton är det copyright på!

"Vi ångrar aldrig det vi gjorde
utan det vi lät bli"


Translate this website

RSS 2.0