Konton & moms

i Kategori: Företagsekonomi
Kap. 8 Moms = Mervärdesskatt

När ett företag ska sälja en vara/tjänst måste företaget lägga på moms.
Denna moms är en skatt som senare betalas in till staten.

Det finns dock undantag (då man inte lägger på moms): Sjukvård, tandvård, banktjänster, försäkringstjänster & vissa utbildningar.

Företaget får dra av moms de själva betalt vid egna inköp av varor/tjänster frän andra företag.


Olika momssatser

Konsumenter (privatpersoner) som handlar får alltid momsen inkluderad i priset. Momsen ska alltid finnas med på kvittot/fakturan.

Företag som handlar får altid priserna exklusive moms (dvs moms ej inräknad). Den läggs sedan på när fakturan skickas.

Vanligaste momssats: 25 %, dvs. 25 % läggs på varans pris. Om priset anges inkl. moms uppgår momsen till 20 % av priset.

Ex: Du köper en tröja för 125 kr.
Tröjan kostar 100 kr, men med pålagd moms (25 %) blir priset 125 kr.
Men om du frågar kassören hur mycket moms av det pris du betalar är säger han 20 % eftersom 25 kr av hela beloppet (125 kr) är 20%. (125/5 = 25.. 1/5 = 0,2 = 20 %).

25 % av 100 kr = 1/4 .. dvs. 100/4 = 25 kr
100 kr  + 25 kr  = 125 kr
25 kr av 125 kr = 1/5 = 0,2 = 20 %

Vanligast tar företag 25 % för moms av priser för varan/tjänsten. Men vissa tar 12 % Ex: Livsmedelsbutiker. Andra företag kan även ta 6 % ex: dagstidningar.


Bokföring av moms

Företagen betalar moms på det mervärde som de skapar.
Momsen är ingen inkomst eller utgift för företagen.

Den moms som företag:
- får in från sin försäljning, ska betalas in till staten som utgående moms.
- har betalat in dras av som bokförs som ingående moms. 

Faktureringsmetoden = utgående moms bokförs när fakturan skickas, ingående moms bokförs när företaget får en (leverantörs-) faktura.


Användning av bokföring för moms


skuldkonton 2610 Utgående moms (för 25 %)
skuldkonton 2640 Ingående moms

skuldkonton 2620 Utgående reducerad moms 1 (för 12 %)
skuldkonton 2640 Ingående moms

skuldkonton 2630 Utgående reducerad moms 2 (för 6 %)
skuldkonton 2640 Ingående moms


Ingående moms
  • Hör till kontoklass 2 (2640) Skulder.
  • Är en fodran till staten, men ses som en skuldreduktion då den minskar den utgående momsen.

2650 Momsredovisning

Företag redovisar moms till skatteverket i en skaddedeklaration/månad.
Företag skall betala in skillnaden mellan den utgående & ingående momsen. Är den ingående momsen större än den utgående, får företaget tillbaka mellanskillnaden.

Företag med årsredovisning under 40 miljoner
Måste redovisa & betala moms senast den 12:e i den andra månaden efter redovisningsmånaden.
Det innebär att januari månads moms måste redovisas senast den 12:e mars.

Företag med årsredovisning över 40 miljoner

Måste redovisa momsen senast den 26:e i månaden efter redovisningsmånaden.
Det innebär att januari månads moms måste redovisas senast den 26:e februari.


Betalning till skattekonto

Företag & privatpersoner har ett skattekonto hos skatteverket.
Skattekonto = Ett samlingskonto för alla skatteinbetalningar.

Överskott/Underskott: på skattekontot redovisas i ett kontoutdrag från skatteverket.

Aktiebolag 1630 Avräkning Skatter & Avgifter
Enskilda firmor & Handelsbolag 2012 Avräkning Skatter & Avgifter
När något av dessa konton används i bokföringen förs saldot på kontot "2650 Momsredovisning" över till dessa innan betalningen bokförs mot plusgirot eller checkräkningskontot.Kap. 7 Baskontoplanen


Kontoplan = en förteckning över de konton som ett företag använder i sin bokföring
Kontona ska anpassas till företagets verksamhet & dess behov av information.

Baskontoplanen är en förteckning över olika konton. Varje konto har ett eget nummer, vilket gör att kontoplanen kan användas vid datorbokföring.

Fördelar med baskontoplanen, den..
  • Bokföringsprogram utgår från baskontoplanen, det går att lägga in andra kontoplaner.
  • Underlättar för personal som byter arbetsplats om samma standard används.
  • Underlättar även för revisorer som arbetar med flera företag.
  • Underlättar att få fram information som ska lämnas i form av deklarationer & statistikunderlag, då baskontoplanen är anpassad till att ge sådan information.
  • Är anpassad efter de bokslutsrapporter & årsbokslut som företag ska upprätta & som följer lagstiftningen.

Balanskonton

Kontona i baskontoplanen är indelade i 8 klasser.
Exempel: kontoklass 1 = Tillgångar, Kontoklass 2 = Eket kap. & Skulder


Anäggningstillgångar & Omsättningstillgångar

Anäggningstillgångar
= tillgångar som företag måste ha för att driva sin verksamhet. Företaget köper inte dessa med avsikt till att sälja, utan att ha för stadigvarande bruk. Ex: en maskin för tillverkning.

Omsättningstillgångar = Motsats till ovanstående. Dvs. någonting företaget har tillfälligt för att avyttra (omsätta/sälja).

Ibland är det svårt att avgöra vilken typ av tillgångar det handlar om:
Datorer är t.ex. anläggningstillgångar för företag som använder dem på kontoret.
Medan de är omsättningstillgångar för företag som köper & säljer datorer.

Alltså: avsikten med innehavet avgör om det är en anläggningstillgång eller omsättningstillgång.Resultatkonton består av inkomst & intäktskonton samt utgift & kostnadskonton.
Under varje kontoklass finns sedan kontogrupper.


Kontonummer

Baskontoplanen har fyrsiffriga kontonummer.

Kontots första siffra anger vilken kontoklass det tillhör.
Kontots andra siffra anger kontogruppen.
Kontots 3:e och 4:e siffra anger kontot eller underkontot.

Skillnaden mellan konto & underkonto är att den fjärde siffran är mer specifierad.
Ex: Checkräkning med kontonr 1030
Tredje siffran (3:an) visar att det är ett checkräkningskonto. Företag kan använda 1031, 1032, 1033 o.s.v. om de har flera checkräkningskonton.

De som väljer att arbeta med 3-siffriga kontobetäckningar sätter in en nolla i den 4:e positionen. På så sätt blir nummret 4-siffrigt men innehåller bara 3 nivåer.


Att välja rätt konto

Det finns noggranna instruktioner till baskontoplanen som anger hur olika konton ska användas.
Ex: löner till anställda ska bokföras på konto 7010 Löner
Eller på konto 7011 Löner till kollektivanställda.
Syfte med instruktionerna = man strävar efter att olika företag & branscher ska kunna jämföras.

Det är viktigt att posten som skall bokföras hamnar i rätt kontoklass och sedan i rätt kotnogrupp på rätt konto. Det som bokförs kommer senare att påverka balansräknngen & resultaträkningens utseende.
Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

» Om blogginnehavaren «

Mode, design & hudvård
Mitt liv i en storslagen samling!

Asos - Sheinside - TOBI - Nelly - Boohoo - Bubbleroom - H&M - Ginatricot - Ebay

Alla mina foton är det copyright på!

"Vi ångrar aldrig det vi gjorde
utan det vi lät bli"


Translate this website

RSS 2.0