Balansräkning m.m.

i Kategori: Företagsekonomi
Kap. 6

Resultatkonton

- inkomster & utgifter
- visar ej vad som kvarsår i företaget, det syns däremot i tillgngskontona.
- visar vilken aktivitet som har förekommit i företaget & hur den ekonomiska ställningen har förändrats.

Resultat = Intkt (-) kostnad
Resultater ökar/minskar fretagets egna kapital vid vinst/förlust.

Inkomster --> Intäkter, Utgifter --> kostnader: visar företagets resultat vid slutet av året.

Affärshändelse påverkar endast den ekonomiska ställningen.

Balanskonton
= mäter värdet på vad som finns i företaget vid en viss tidpunkt i form av tillgångar och Eget kapital & skulder.

Försäljningskonto = företaget säljer varor.
Arvoden = försäljning av tjänster såso frisörer eller datakontultet.

Kontanta affärshändelser påverkar alltid kassan.

Kontoplan = en förteckning över de konton som företag använder i sin redovisning.

Kontoplan:
1. Tillgångar
2. Skulder & Eget kap.
3. Inkomster
4-8. Utgifter

Kreditaffärer: Köper en vara, varan kommer... Fakturan kommer, betalar senare.. Ca: 30 dagar senare, vid förfallodagen.

Ett företag beställer en vara, får den men betalar den senare när de fått sin faktura (vid förfallodagen).
Köparen (företaget) bruka få en kredittid på ex en månad innan fakturan måste betalas.
Betalning: sker oftast via girering av pengar till säljarens PG eller BG.

Ett kreditköp leder till 2 affärshändelser

Bokförs av: Köparen & Säljaren
Säljaren bokför försäljningen: när fakturan skickas & senare när betalningen kommer.
Köparen bokför inköpet: när fakturan anländer & även sedan när pengarna skickas (betalas).

Förenklad redovisning

  • Kontantmetod = Alla affärshändelser bokförs när inbetalningarna/utbetalningarna sker.
  • Faktureringsmeod = Väntar med att bokföra afrshändelsen.. Bokför först när man ska betala ett köp/när man fr pengar frn försäljningen.


Kap 5.

Balansräkning = en sammanställning av de tillgångar som finns i ett företag & hur dessa har finansierats (betalats).

Tillgångar ökar = Debet
Tillångar minskar = Kredit

Skulder & Eget kap. ökar = Kredit
Skulder & Eget ka. minskar = debet

Dubbelbokföring: en verifikation från vajre affärshändelse ska bokföras i ett debet på ett konto & i kredit på ett annat konto.

Summan på debetsidan ska alltid vara lika stor som summan på kreditsidan.

I bokföringsprogram säger dem till om inte suman på debetsidan stämmer överens med summan på kreditsidan.

Kassakonto:
Kan liknas vid ett kassaskrin eller en stor plånbok.

När pengar kommer in till företaget, ökar behållningen på kassakontot och när pengar betalas ut minskar den.
Ökningar på kassakontot debiteras & minskningar krediteras.

Varje affärshänelse bokförs på separata konton, senare samanställs dessa för att visa balansräkningen.

Ange motkonto varje gång du debiterar eller krediterar.

Skulder + eget kapital, krediteras när de ökar och debiteras när de minskar.

Saldo = skillnaden mellan summorna på debetsidan & kreditsidan på ett konto.

Debetsaldo = om beloppet är större på debetsidan (än kreditsidan)
Kreditsaldo = om beloppet är större på kreditsidan.


Bokslut
Enl. bokföringslagen skall företag upprätta (skapa) en balansräkning 1 gång/år, som visar den ekonomiska ställningen i ett företag. Den sammanställs i samband med årsbokslutet.

Ex på tillgångskonton: kassa, plusgiro, maskiner, inventarier, kundfodringar, checkräkning & bank.
De bokförs på samma sätt med ökningar i debet & minskningar i kredit.

Ex på skulder: Eget kapital, banklån, leverantörsskulder & checkräkningskredit.
Eget kapital räknas som en skuld som företaget har till ägaren. 
Alla skuldkonton bokförs med ökning i kredit & minskning i debet.

(vid start) Öppningbalansräkning = ägaren måste göra en sammanställning av värdet på firmans tillgångar & storleken på skulder (inkl. eget kap.).

Balansräkningen omvandlas i slutet på varje månad till ingående balans för det kommande räkenskapsåret.5 olika juridiska företagsformer:


1. Enskild firma
Har bara 1 ägare, det är enkelt att starta och lagen kräver ej något startkapital.

2. Handelsbolag
Har minst 2 delägare, det är enklare att starta än ett aktiebolag, krävs inget startkapital.
Alla delägare är solidariskt ansvariga för bolagets skulder, dvs att man som delägare riskerar att förlora sina privata tillgångar om företaget går dåligt. 

3. Kommanditbolag
Är en speciel form av handelsbolag där det solidariska ansvaret inte gäller för alla. Här kan man bli delägare utan att riskera mer än insatsen. Men då måste det finnas andra som är obegränsat ansvariga.

4. Aktiebolag
Kan ha 1 - flera ägare. Det krävs ett aktiekapital på minst 100 000 kr för att kunna starta ett aktiebolag.
Det egna kapitalet i ett aktiebolag är aktiekapitalet och samlade vinster i bolaget som inte har delats ut till ägarna. Sedan 2006 finns en ny form av aktiebolag, med särskild begränsning av rätten till att dela ut vinster till aktieägarna. Bolagsformen är tänkt att användas för verksamheten inom vård, skola och boende.

5. Ekonomisk förening
Är kooperativa & drivs för att gynna medlemmarnas ekonomiska intressen. Det krävs minst 3 medlemmar för att starta en ekonomisk förening.
Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

» Om blogginnehavaren «

Mode, design & hudvård
Mitt liv i en storslagen samling!

Asos - Sheinside - TOBI - Nelly - Boohoo - Bubbleroom - H&M - Ginatricot - Ebay

Alla mina foton är det copyright på!

"Vi ångrar aldrig det vi gjorde
utan det vi lät bli"


Translate this website

RSS 2.0